Pertanyaan Status Kes Penilaian


Perkhidmatan Pertanyaan Status Kes Penilaian JPPH adalah bagi memudahkan pengguna mengetahui status terkini kes penilaian harta.
Pertanyaan boleh dilakukan bagi tiga jenis kes penilaian, iaitu :