Tentang JPPH

FUNGSI JPPH

Fungsi JPPH yang utama ialah untuk memberikan perkhidmatan penilaian harta tanah bagi maksud pencukaian, pinjaman perumahan, insurans, nilaian modal seperti pembelian / penjualan, penswastaan dan pengkorporatan, guaman sivil, terbitan modal / pelaburan asing, dan penentuan pampasan untuk maksud pengambilana tanah, izinlalu elektrik serta paip air.